20 years in business

 

 

 

phone +421 911 424 435

 hagiel@hagiel.sk

.

Hagiel

Cenník služieb

Platný od 1.1.2017

 • Všeobecné krátke telefonické a e-mailové konzultácie

bezplatne

 • Úvodné informatívne stretnutie o možnostiach práce a vysťahovania sa do Kanady
  • Obsah stretnutia podrobnosti tu
  • Žiadateľ okrem cenných informácií obdrží aj špecializovanú brožúru na vysťahovanie do Kanady, DVD „Welcome to Canada“, DVD s jazykovými testmi IELTS a TEF
  • Rozhovor môže byť realizovaný aj prostredníctvom telefónu alebo Skype (Ak ste v USA alebo v Kanade môžete tiež volať na naše kanadské číslo +1(647)362-1057)

60 EUR/ stretnutie

 • Odborná konzultácia o vybranom programe emigrácie, detailný postup procesu, nevyhnutné doklady na proces a pod.

100 EUR/ hodina 
(minimálna platba 100 EUR)

 • Odborná konzultácia o presnom postupe na úspešný proces Permanent Residence in Canada pri podpise Zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti. Cena je zahrnutá v balíku služieb na získanie trvalého pobytu v Kanade.

800 EUR

 • Zhodnotenie kvality pripravených podkladov, kontrola správnosti vyplnenia a úplnosti formulárov

100 EUR za každú začatú hodinu

 • Balík služieb na získanie pracovného povolenia
  • v prípade vybavovania k hlavnému pracovnému povoleniu ďalšieho „Otvoreného pracovného povolenia“ pre partnera, je toto vybavované bezplatne
  • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií
  • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie, alebo dodatočné informatívne stretnutie, bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia

500 EUR/ osobu

 • Balík služieb na získanie trvalého pobytu v Kanade pre samostatného žiadateľa, bez ohľadu na počet nezaopatrených detí do 22 rokov
  • poplatok zahŕňa aj prípadné vybavovanie pracovného povolenia
  • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie, alebo dodatočné informatívne stretnutie, bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia
  • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií

1.900 EUR

 • Balík služieb pre získanie trvalého pobytu v Kanade pre pár, bez ohľadu na počet nezaopatrených detí do 22 rokov
  • poplatok zahŕňa aj prípadné vybavovanie pracovných povolení
  • ak žiadateľ absolvoval úvodné informatívne stretnutie alebo dodatočné informatívne stretnutie bude mu poplatok za balík znížený o čiastku uhradenú za tieto stretnutia
  • balík obsahuje neobmedzené množstvo osobných, emailových, skype-ových alebo telefonických konzultácií

2.400 EUR