20 years in business

 

 

phone  +421 911 424 435

  hagiel@hagiel.sk

Hagiel

Skilled worker

Je jednoznačne jedna z najsilnejších kategórií, cez ktorú žiadatelia z celého sveta emigrujú do Kanady. Z celkového ročného počtu 300.000 nový emigrantov je až cca 60.000 osôb je z tejto kategórie. Celková dĺžka vybavovania sa pohybuje približne v rozmedzí 6 - 12 mesiacov

Podmienky:

  • čistý register trestov
  • vek viac ako 18 rokov
  • minimálne ročná súvislá kvalifikovaná prax
  • znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka na požadovanej úrovni (ako doklad o znalosti jazyka sa akceptuje iba výsledok jazykového testu IELTS alebo TEF)
  • získať v rámci hodnotiaceho procesu minimálne 67 bodov zo 100 bodov
First Official Language: Maximum 24 points
Second Official Language: Maximum 4 points
Listening 5.0 + Reading 4.0 + Writing 5.0 + Speaking 5.0
Speaking 225 + Listening 180 + Reading 150 + Writing 225
Age: Maximum 10 points
Work Experience: Maximum 15 points
Education: Maximum 25 points
 
 
 
 
 
 
Arranged Employment: 8 points
Adaptability: Maximum 10 points
Previous work in Canada (least one year) - Principal Applicant
Previous study in Canada (least two academic years) - Principal Applicant
Previous work in Canada (least one year) - accompanying spouse/partner
Arranged employment
Relative in Canada (18 years or over)
Accompanying spouse/partners official language:
IELTS Listening 4.5 + Reading 3.5 + Writing 4.0 + Speaking 4.0 OR
TEF Speaking 181 + Listening 145 + Reading 121 + Writing 181