20 years in business

 

 

phone  +421 911 424 435

  hagiel@hagiel.sk

Hagiel

Canadian Experience Class

Program emigrácie do Kanady na základe odpracovanej praxe v Kanade

Program je vhodný pre osoby, ktoré absolvovali v Kanade minimálne ročnú prax na kvalifikovanej pozícii.
 

Podmienky programu:

  • v období posledných troch rokov mať v Kanade odpracovaných minimálne 12 mesiacov pri pracovnom rozsahu minimálne 30 hodín týždenne
  • práca musela byť s platným pracovným povolením
  • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) na úrovni primeranej profesii
  • čistý register trestov
  • dobrý zdravotný stav