Víza

Víza

Elektronická registrácia (Electronic Travel Authorization eTA)

 

 

Kanada zaviedla pre osoby s bezvízovým stykom s Kanadou povinnú registráciu spoplatnenú sumou 7 CAD na osobu. Autorizácia na vstup do Kanady je platná 5 rokov alebo do konca platnosti pasu (ak pas expiruje za menej ako 5 rokov). Čechov a Slovákov sa bude registrácia týkať, len ak budú prichádzať do Kanada letecky, a ak sa na nich nevzťahuje žiadna z nižšie uvedených výnimiek.

Registrácia sa netýka osoby ktorá:

 • je držiteľom pracovného alebo študijného povolenia
 • je držiteľom imigračných víz
 • je občan Spojených štátov
 • prichádza do Kanady po zemi alebo po mori
 • má trvalý pobyt v Kanade
 • je člen leteckej posádky
 • je akreditovaný diplomat

Na registráciu je potrebné:

 • platný e-mail
 • platobná karta
 • platný pas

Priamy link na registračnú stránku: www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html

Link na overenie platnosti vašej eTA: Overiť platnosť eTA

Ak potrebujete jednoduchú pomoc, môžete sa na nás kontaktovať.

 

Ak potrebujete komplexnú pomoc s garanciou správneho a úplného vyplnenia žiadosti o eTA, radi to za Vás urobíme podľa nášho platného cenníka služieb.

 

 

Bezvízový styk s Kanadou!

Držiteľ slovenského pasu na cestovanie do Kanady za účelom turistiky nepotrebuje vízum, len pri ceste do Kanady lietadlom potrebuje elektronickú registráciu eTA. Pri vstupe automaticky dostane povolenie na pobyt, ktoré je platné na obdobie 6 mesiacov (maximálne však do konca platnosti pasu). Povolenie na pobyt má formu pečiatky v pase, kde je uvedený dátum, dokedy najneskôr osoba musí opustiť Kanadu.

Pri vzbudení pochybností o čestnom úmysle pobytu v krajine, môže migračný pracovník povolenie na pobyt skrátiť, prípadne aj odmietnuť vstup na územie Kanady.  

Osobám, ktoré boli v minulosti vyhostené z Kanady, alebo im bol odmietnutý vstup na územie Kanady, sa odporúča žiadať o vízum na kanadskej ambasáde, napriek tomu, že sú držiteľmi slovenského pasu.

Pri vstupe na územie Kanady môže byť osoba vyzvaná na preukázanie sa, že má všetky náležitosti potrebné k vstupu. A to:

 • platný cestovný pas, pas musí byť platný minimálne jeden deň po plánovanom odchode z Kanady
 • cestovný doklad (letenku), potvrdzujúci, že osoba má zaplatenú dopravu, ktorou opustí územie Kanady v rámci platnosti povolenia na pobyt
 • dostatočnú finančnú hotovosť na pokrytie nákladov spojených s pobytom (nestačí ukázať platobnú kartu, osoba musí mať pri sebe aj hotovosť, nemusia to byť však kanadské doláre)
 • zdravotné poistenie na celú dobu pobytu 
 • pri dlhodobejších pobytoch sa vyžaduje mať plán cesty/pobytu (nemusi byť písomne vypracovaný, stačí ho vedieť porozprávať) a adresa/adresy, na ktorých sa bude osoba zdržiavať

 

Predĺženie pobytu turistu

Osoba, ktorá chce v Kanade zostať dlhšie ako 6 mesiacov, musí minimálne 30 dní pred skončením platnosti aktuálne platného povolenia podať žiadosť o predĺženie povolenia na pobyt. Takáto žiadosť sa podáva písomne alebo online. Poplatok za spracovanie žiadosti je 100 kanadských dolárov. Odoslaním žiadosti má žiadateľ automaticky legálny pobyt v Kanade, až pokým mu nepríde rozhodnutie o predĺžení povolenia pobytu. Aj keby mu medzičasom skončila platnosť aktuálneho povolenia. Ak je rozhodnutie pozitívne, žiadateľ dostane povolenie na pobyt na maximálne ďalších 6 mesiacov odo dňa skočenia platnosti predchádzajúceho povolenia. Ak je rozhodnutie negatívne, žiadateľ je vyzvaný, aby v čo najkratšom čase opustil Kanadu. V tomto prípade sa odporúča opustiť Kanadu do dvoch týždňov a pri odchode upozorniť migračného pracovníka na letisku, že opúšťate Kanadu.

Takýmto spôsobom je možné si pobyt predĺžiť viackrát. Pri druhom predlžovaní pobytu sú spravidla žiadatelia vyzvaní na absolvovanie lekárskej prehliadky u autorizovaného lekára.

Ak osoba opustí Kanadu, čo i len na jeden deň, pri opätovnom vstupe do Kanady (ak všetko prebehne bez problémov) dostane opäť povolenie na pobyt na 6 mesiacov a nemusí žiadať o predĺženie povolenia na pobyt.

 

Povolenie si predlžovať nemusia

Osoby, ktoré sú držiteľmi pracovného alebo študijného povolenia, majú automaticky aj povolenie na pobyt v Kanade počas celej doby platnosti ich povolenia. A teda nemusia žiadať o predlžovanie povolenia na pobyt. Avšak, ak osoba má záujem o ďalší pobyt v Kanade, 30 dní pred skončením jedného z uvedených povolení môže požiadať o zmenu statusu v Kanade na turistu a zároveň schválenie povolenia k ďalšiemu pobytu.