Hagiel

Práca v Kanade | Vysťahovanie do Kanady

Sme jediná špecializovaná spoločnosť v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a Rakúsku pre vysťahovanie do Kanady.

Naša spoločnosť je profesionálnou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na zabezpečovanie trvalého pobytu v Kanade (hovorovo vysťahovania). Úspešne vysťahovala viac ako 4800 žiadateľov nielen zo Slovenskej a Českej republiky, ale i z iných krajín (USA, Juhoafrická republika, Ekvádor, Peru, Jamajka, Egypt, Sýria, Portugalsko, Rusko, India, Čína, Vietnam, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, atď.).

Hagiel pôsobí na trhu od roku 1995, čo ju robí spoločnosťou s jednoznačne najdlhšou históriou a najbohatšou praxou v oblasti emigrácie do Kanady v strednej Európe. Za pozitívnu referenciu možno považovať nie len veľké množstvo úspešných Slovákov a Čechov vysťahovaných do Kanady, ale aj obyčajných ľudí, ktorí svoj životný úspech dosiahli až v Kanade. Trvalý pobyt sme vybavili viacerým politikom (vrátane ministerky a predsedu politickej strany), známym tváram z televízie (moderátorky, scénaristi, dramaturgovia), ako i známym športovcom.

V prípade vysokoškolsky vzdelaných žiadateľov dosahuje spoločnosť Hagiel úspešnosť 98%, v prípade stredoškolsky vzdelaných žiadateľov je to 91%. Táto vysoká úspešnosť bola ocenená vo viacerých odborných časopisoch a publikáciách.

Pre našich klientov zabezpečujeme:

years in business