Predbežný formulár

Predbežný formulár

Vyplnením tohto formuláru získame informácie nevyhnutné na posúdenie vašich predpokladov pre emigráciu alebo pracovné povolenie do Kanady. Je dôležité, aby ho vyplnil každý dospelý žiadateľ za seba. Vyplnením formulára sa k ničomu nezaväzujete a toto hodnotenie je bezplatné.

 

Krstné meno

presne ako je napísané vo vašom pase, vrátane dĺžňov a mäkčeňov

 

Priezvisko

presne ako je napísané vo vašom pase, vrátane dĺžňov a mäkčeňov

 

Poštová adresa

ulica, číslo, mesto, psč

 

Telefónne číslo

vrátane medzinárodnej predvoľby

 

E-mail

 

Miesto narodenia

mesto a krajina

 

Dátum narodenia

 

Rodinný stav

 

Znalosť jazykov

Anglický

Francúzsky

 

Počet a vek detí

/

 

Občianstvo

ak máte viac občianstiev, vypíšte všetky

 

Vzdelanie

úspešne ukončené
roky/ rokov strednej školy
roky/ rokov univerzity, vysokej školy, pomaturitného vzdelania
roky/ rokov učňovskej školy, zaškolenia

 

Podrobnosti o strednom a vyššom vzdelaní/ vyučení

Od - do (mesiac/rok) Názov a typ školy, fakulta, odbor... Typ obdržaného osvedčenia/ diplomu
 

Priebeh zamestnaní od dovŕšenia 18 rokov

Od - do (mesiac/rok) Názov zamestnávateľa a krajina Povolanie 

Kanadské víza

Žiadali ste niekedy vy alebo člen Vašej rodiny o víza do Kanady? Ak áno, kedy a o aký druh víz.

 

Zdravotný stav

Máte vy, alebo ostatní členovia vašej rodiny nejaký vážny lekársky nález?

 

Príbuzný v Kanade

Uveďte príbuzných žijúcich v Kanade: meno, adresa, status a druh vzťahu.

 

Register trestov

Máte vy, alebo ostatní členovia vašej rodiny, záznam v registri trestov? Ak áno, uveďte podrobnosti.


 

Pripojiť životopis

 

Pripojiť ďalší dokument

Napríklad: diplom, certifikát, sprievodný list a pod.

 

Odoslaním formulára dávam výslovný súhlas spoločnosti Hagiel na spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov. Údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto môžu byť spracované spoločnosťou Hagiel v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť Hagiel sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez písomného súhlasu žiadateľa.