Osoby s pracovnou praxou z Kanady

Osoby s pracovnou praxou z Kanady - Canadian Experience Class

Program emigrácie do Kanady na základe odpracovanej praxe v Kanade.

Program je vhodný pre osoby, ktoré absolvovali v Kanade minimálne ročnú prax na kvalifikovanej pozícii.
 

Podmienky programu:

  • v období posledných troch rokov mať v Kanade odpracovaných minimálne 12 mesiacov pri pracovnom rozsahu minimálne 30 hodín týždenne;
  • práca musela byť s platným pracovným povolením;
  • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) na úrovni primeranej profesii;
  • čistý register trestov;
  • dobrý zdravotný stav.

Samostatná zárobková činnosť a práca počas štúdia sa v rámci tohto programu nezapočítavajú.