Práca

Pracovné povolenie

Na prácu v Kanade je nevyhnutné mať pracovné povolenie, ktoré sa vydáva najčastejšie na 2 roky s možnosťou predĺženia. Existujú dva druhy pracovných povolení:

"WORK PERMIT" - bežné pracovné povolenie, ktoré je viazané na konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne povolanie. Má vyznačenú dobu platnosti.

"OPEN WORK PERMIT" - s týmto povolením môže držiteľ vykonávať akúkoľvek prácu, ktorá nie je regulovaná a nepodlieha licencii. Má vyznačenú dobu platnosti. Toto povolenie sa vydáva:

 • partnerom osôb, ktoré už sú držiteľmi Work Permit alebo povolenia na štúdium "Study Permit",
 • žiadateľom o trvalý pobyt v Kanade, ktorí žiadajú cez migračný úrad v Kanade,
 • utečencom, žiadateľom o azyl a chráneným osobám,
 • niektorým držiteľom povolenia na dočasný pobyt v Kanade
 • účastníkom špeciálnych programov pre mládež (až do 36 rokov).

V každej z uvedených situácií musí osoba spĺňať ďalšie dodatočné podmienky.

 

Práca bez pracovného povolenia

Vybrané profesie môžu pracovať v Kanade aj bez pracovného povolenia:

 • športovci a tréneri
 • vyšetrovatelia leteckých a iných nehôd
 • obchodní návštevníci (Business visitors)
 • civilný letecký inšpektori
 • duchovní
 • organizátori konferencií
 • členovia posádok
 • poskytovatelia núdzových servisných zásahov
 • skúšajúci a hodnotiteľ
 • znalec alebo vyšetrovateľ
 • člen zahraničného zastupiteľstva/misie a ich rodinní príslušníci
 • študenti zdravotníckej starostlivosti
 • sudcovia, rozhodcovia
 • vojenský personál
 • reportéri a televízne štáby
 • producenti alebo osoby pracujúce v reklame
 • umelci
 • rečníci
 • krátkodobý pobyt vysoko-kvalifikovaných osôb
 • krátkodobý pobyt výskumníkov
 • zahraniční študenti pomaturitného štúdia (vysoká škola, univerzita)

V každej z uvedených situácií musí osoba spĺňať ďalšie dodatočné podmienky.