Autorizovaní lekári pre Kanadu

Autorizovaní lekári pre Kanadu

 

beltran

Dr. James Beltran
M.D. FRCPC

Hlavný posudkový lekár imigračného a vízového oddelenia kanadskej ambasády vo Viedni

(posudzuje zdravotný stav žiadateľov o študijný , pracovný a trvalý pobyt v Kanade)

Autorizovaní lekári v Slovenskej a Českej republike

MUDr. Silvia Dobrodenková MUDr. Ľubica Rozinová MUDr. Jitka Patočková
Bratislava Bratislava Praha
Dobrodenkova Rozinova Patockova


Lekárska prehliadka pozostáva z:
odberu moču (osoby staršie ako 5 rokov) na vyšetrenie bielkovín, RTG pľúc (osoby staršie ako 11 rokov) na vyšetrenie TBC, odberu krvi (osoby staršie ako 15 rokov) na vyšetrenie HIV a syfilisu