Program Zažite Kanadu

Program Zažite Kanadu

 
Ak si niekedy sníval o živote a práci v zahraničí, tak program Zažite Kanadu premení tvoje sny na skutočnosť a prežiješ jeden úžasný rok poznávaním a prácou v Kanade. Ak máš menej ako 36, neváhaj a čítaj ďalej.

POZOR, program pre rok 2020 bol spustený 6. januára 2020. 

Našim klientom, ešte pred ich odchodom do Kanady, vybavujeme legálne zamestnanie, výhodné ubytovanie a zdravotné poistenie.

Vzhľadom na obrovský záujem o program, využite exkluzívnu možnosť prihlásiť sa na rok 2020 vyplnením prihlášky tu.

Program Zažite Kanadu sa delí na:

 1. Working Holiday – Pracovné prázdniny
 2. Young Professionals – Odborný rozvoj
 3. International Co-op (Internship) - Stáž v rámci štúdia

 

Working Holiday – Pracovné prázdniny

Kategória s jednoznačne najvyšším počtom záujemcov. Kategória Pracovné prázdniny je určená osobám, ktoré chcú cestovať a pracovať v Kanade. Pod touto kategóriou môže záujemca pracovať pre viacerých zamestnávateľov (aj súčasne, ak vládze) alebo môže podnikať (pracovať ako živnostník) 12 mesiacov.

Podmienky účasti v kategórii Pracovné prázdniny:

 • občan SR;
 • trvalý pobyt na území Slovenska v čase podania žiadosti (dovolenka mimo územia Slovenska počas podania žiadosti je akceptovaná);
 • mať platný slovenský pas;
 • vek 18-35 rokov (vrátane), do úvahy sa berie vek v deň podania žiadosti;
 • mať na účte sumu 2 500 kanadských dolárov;
 • mať poistné krytie na celý čas oprávneného pobytu v Kanade;
 • zaplatiť poplatok ambasáde vo výške 150 kanadských dolárov, za spracovanie žiadosti;
 • zaplatiť poplatok ambasáde vo výške 100 kanadských dolárov za vystavenie Open Work Permit (otvoreného pracovného povolenia);
 • čistý register trestov;
 • predložiť doklad potvrdzujúci, že ste študent, ak žiadate v kategórii Pracovné prázdniny pre študentov.

 

Young Professionals – Odborný rozvoj

Kategória Odborný rozvoj je určená osobám, ktoré chcú v záujme svojho odborného rozvoja získať v Kanade pracovnú skúsenosť a majú dohodnutú prácu s konkrétnym kanadským zamestnávateľom. Pod touto kategóriou môže záujemca pracovať len pre jedného konkrétneho zamestnávateľa 12 mesiacov.

Podmienky účasti v kategórii Odborný rozvoj:

 • občan SR;
 • trvalý pobyt na území Slovenska v čase podania žiadosti (dovolenka mimo územia Slovenska počas podania žiadosti je akceptovaná);
 • mať platný slovenský pas;
 • vek 18-35 rokov (vrátane), do úvahy sa berie vek v deň podania žiadosti;
 • mať na účte sumu 2 500 kanadských dolárov;
 • mať poistné krytie na celý čas oprávneného pobytu v Kanade;
 • zaplatiť poplatok ambasáde vo výške 150 kanadských dolárov;
 • žiadateľ musí obdržať podpísaný list s pracovnou ponukou alebo pracovnú zmluvu v Kanade, ktorá súvisí s oblasťou jeho odbornej skúsenosti (na základe kvalifikácie a/alebo pracovnej praxe) a ktorá podporuje jeho kariérny rozvoj (pracovná pozícia je na rovnakej alebo vyššej úrovni akú mal žiadateľ doteraz). Pracovná ponuka musí byť na kvalifikovanú prácu. Nemôžu to byť pozície napríklad ako: čašník, barman, administratívny pracovník, predavač, pokladník alebo akýkoľvek pomocník a pod. Môžu to byt napríklad pozície: kuchár, sekretárka, asistent manažéra, akýkoľvek remeselník, manažérska pozícia, supervízor, odborný pracovník a pod.; (Osoby s pomaturitným vzdelaním môžu vykonávať aj niektoré nekvalifikované práce.)
 • číslo, pod ktorým zamestnávateľ registroval na migračnom úrade Kanady pracovnú ponuku. Zamestnávateľ pri registrácii platí poplatok vo výške 230 kanadských dolárov a tento poplatok nemôžu zamestnávatelia preniesť na zamestnanca.;
 • čistý register trestov;
 • doklad potvrdzujúci, že ste študent v prípade, ak žiadate v kategórii Odborný rozvoj pre študentov.

 

International Co-op (Internship) - Stáž v rámci štúdia

Kategória Stáž v rámci štúdia je určená pre slovenských občanov, ktorí sú zapísaní ako študenti v inštitúcii po-stredoškolského vzdelávania (nadstavbové štúdiá, univerzity, vysoké školy a pod.) na Slovensku a ktorí chcú absolvovať pracovné umiestnenie alebo stáž v Kanade ako súčasť svojho štúdia. Pod touto kategóriou môže záujemca pracovať len pre jedného konkrétneho zamestnávateľa 12 mesiacov.

Podmienky účasti v kategórii Stáž v rámci štúdia:

 • občan SR;
 • trvalý pobyt na území Slovenska v čase podania žiadosti (dovolenka mimo územia Slovenska počas podania žiadosti je akceptovaná);
 • mať platný slovenský pas;
 • vek 18-35 rokov (vrátane), do úvahy sa berie vek v deň podania žiadosti;
 • mať na účte sumu 2 500 kanadských dolárov;
 • mať poistné krytie na celý čas oprávneného pobytu v Kanade;
 • zaplatiť poplatok ambasáde vo výške 150 kanadských dolárov;
 • byť na slovenskej škole zapísaný ako študent pomaturitného štúdia;
 • musíte obdržať podpísaný list s ponukou alebo zmluvou o praxi či stáži v Kanade, ktoré zodpovedajúci doterajším študijným povinnostiam na Slovensku;
 • číslo, pod ktorým zamestnávateľ registroval na migračnom úrade Kanady pracovnú ponuku. Zamestnávateľ pri registrácii platí poplatok vo výške 230 kanadských dolárov a tento poplatok nemôžu zamestnávatelia preniesť na zamestnanca.;
 • čistý register trestov.

Slovenský občan sa môže zúčastniť programu Zažite Kanadu len dvakrát, zakaždým v inej kategórii. Doba prerušenia medzi jednotlivými účasťami musí byť minimálne tri mesiace.