Štúdium v Kanade

Štúdium v Kanade

 

Prečo študovať práve v Kanade?

Kanada ponúka špičkovú úroveň vyučovania v angličtine a francúzštine v krásnom prostredí a kanadské akademické diplomy sú uznávané a oceňované po celom svete. Každý rok využije možnosť študovať v Kanade vyše 250 000 zahraničných študentov. Tí môžu v Kanade získať aj cenné pracovné skúsenosti v rámci pracovného povolenia k štúdiu. Školné pre zahraničných študentov ako aj životné náklady v Kanade patria medzi najnižšie v rámci porovnateľných krajín. Základné a stredné školy ponúkajú zahraničným študentom špeciálne programy s vyučovaním angličtiny a francúzštiny a mnohé z nich ponúkajú pobyt v kanadskej rodine. Štúdium v Kanade prináša jedinečnú kultúrnu skúsenosť v krásnom a bezpečnom prostredí.

 

Práca pre zahraničných študentov

  • Bez pracovného povolenia môžu zahraniční študenti pracovať len v rámci školského areálu (tzv. work on-campus).
  • Medzinárodní študenti denného štúdia vybraných verejných a súkromných univerzít (zoznam škôl), ktorých študijný program je dlhší ako 6 mesiacov,  môžu na študentské povolenie (bez povinnosti žiadať o pracovné povolenie) pracovať mimo areál školy (tzv. off-campus work). A to 20 hodín týždenne počas školského roka a neobmedzene počas letných, zimných a jarných prázdnin.
  • Ďalší program existuje pre študentov, ktorí majú pracovnú stáž ako súčasť štúdia v Kanade. Títo študenti žiadajú a dostávajú pracovné povolenie spolu so žiadosťou o študijné povolenie.
  • Zahraniční študenti, po úspešnom ukončení štúdia (ktoré trvalo minimálne 8 mesiacov) a získaní diplomu, majú možnosť získať pracovné povolenie, ktorého dĺžka platnosti je rovnaká ako bola dĺžka štúdia (maximálne však 3 roky).

 

Jazykové školy

Vďaka tradícii dvojjazyčnosti vyvinuli kanadské školy jeden z najvyhľadávanejších jazykových programov francúzštiny i angličtiny na svete. Jazykové kurzy ponúkajú okrem súkromných a neziskových jazykových škôl aj všetky univerzity a colleges (druh pomaturitných vzdelávacích inštitúcií v Kanade hojne rozšírený a vyhľadávaný). Všetky tieto inštitúcie prijímajú študentov v priebehu celého roka a na rôznu dĺžku štúdia. Ak sa rozhodnete študovať jazyky v Kanade, vopred si vyberte provinciu a mesto, kde chcete kurzy absolvovať. V širokej ponuke jazykových škôl v Kanade vám pomôžu zorientovať sa stránky Languages Canada – združenia kanadských jazykových škôl akreditovaných v rámci medzinárodne uznávaného systému kontroly kvality. www.languagescanada.ca

 

Štúdium na univerzite

Úroveň kanadských univerzít je považovaná jednoznačne za vysokú. Napríklad objem výskumu a vývoja je tu takmer dvojnásobný oproti akejkoľvek inej krajine skupiny G8 a študenti sa často už počas bakalárskych štúdií zúčastňujú na výskumných projektoch. Aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, ktorý konkrétny študijný program na kanadských inštitúciách zvoliť, vynikajúcim zdrojom informácií o štúdiu na kanadských univerzitách je vládny portál www.educationau-incanada.ca, kde pomocou niekoľkých interaktívnych krokov môžete nájsť školu a odbor zodpovedajúci vašim požiadavkám a ďalšie informácie. S prijímacou kanceláriou vybranej univerzity začnite komunikovať najmenej rok pred plánovaným začiatkom štúdia.

 

Dištančné štúdium

Vďaka historickej a geografickej špecifickosti Kanady patrí kanadské internetové a dištančné štúdium k svetovej špičke. Väčšina kanadských univerzít ponúka niektoré zo svojich kurzov diaľkovou formou. Pod označením Kanadská virtuálna univerzita sa skrýva združenie verejných kanadských vysokých škôl, špecializujúcich sa na dištančné štúdium, ktoré ponúka vyše 2 000 on-line kurzov. V súčasnosti ich využíva vyše 100-tisíc študentov. Zahraniční študenti môžu napríklad dokončiť jeden či dva on-line kurzy ako prípravu na štúdium v Kanade, alebo dištančnou formou získať celý uznávaný titul, diplom alebo certifikát bez toho, aby museli opustiť domov. Bližšie základné informácie o dištančnom štúdiu v Kanade nájdete na www.cvu-uvc.ca.

 

Uznávanie zahraničných diplomov

Každá kanadská škola stanovuje svoje vlastné podmienky prijatia na štúdium. Pre informáciu, či vaše doterajšie vzdelanie spĺňa požiadavky predpísané kanadskou školou, musíte kontaktovať prijímaciu kanceláriu vybranej školy. Všeobecné informácie o uznávaní zahraničných diplomov v Kanade nájdete na stránkach Kanadského informačného centra pre medzinárodné diplomy. Tu nájdete aj oficiálny zoznam registrovaných kanadských škôl, ktoré sú oprávnené vydávať akademické tituly, diplomy a certifikáty www.cicic.ca.

 

Vízové požiadavky pre študentov

Ak sa rozhodnete v Kanade študovať dlhšie ako 6 mesiacov, musíte získať pred odchodom študentské povolenie od vízového oddelenia veľvyslanectva Kanady vo Viedni. Zahraniční študenti, ktorí sa rozhodnú predĺžiť si študijný pobyt, musia o to požiadať najmenej mesiac pred uplynutím doby platnosti ich súčasného študentského oprávnenia. Po získaní akceptačného listu z kanadskej školy, sa žiadosť o povolenie na štúdium podáva online.

 

Náklady na štúdium

Výška školného sa líši v závislosti od školy a provincie, v ktorej chcete študovať. K týmto poplatkom je treba pripočítať náklady na živobytie (ubytovanie, stravovanie, knihy, vreckové atď.). Celkové náklady (školné a životné náklady bez letenky) možno orientačne vyčísliť na 15 000 až 30 000 CAD ročne. Presnejšiu predstavu získate pomocou kalkulačky nákladov na www.educationau-incanada.ca po zadaní konkrétnej školy a programu. Tieto náklady je možné znížiť alebo pokryť štipendiom a podielom na výskumných projektoch alebo vyučovaní.

 

Štipendiá pre zahraničných študentov

Na federálnej úrovni je pre slovenských študentov alebo absolventov dostupná len veľmi malá finančná pomoc a skôr až od doktorandského cyklu. Každá univerzita ale ponúka vlastné individuálne alebo provinčné štipendiá. Študentom slovenských vysokých škôl odporúčame najskôr kontaktovať ich školu a zistiť, s akými kanadskými univerzitami má dohodu napr. o výmenných pobytoch, ktoré sú často bez poplatkov za školné. Informácie o všetkých federálnych štipendiách pre občanov ČR a SR ako aj o vybraných štipendiách súkromných nadácií nájdete na www.scholarships-bourses.gc.ca.

Zdroj: Kanadská mozaika