Naše služby

Konzultačné služby

 

Služby súvisiace s procesom vybavovania vysťahovaleckých víz (immigrant visa) alebo pracovného povolenia (work permit)

 • zhodnotenie vhodnosti žiadateľa pre emigráciu do Kanady
 • výber jedného alebo viacerých z cca 60-tich federálnych a provinčných programov na emigráciu
 • oboznámenie klienta s podmienkami a s časovou náročnosťou vybraných programov a porovnanie výhodnosti jednotlivých programov
 • detailné vysvetlenie postupu pri vybranom programe
 • predbežné hodnotenie vhodnosti zdravotného stavu konzultované s autorizovanými lekármi pre vysťahovanie
 • riešenie otázok prípadných záznamov v registri trestov
 • vybavovanie otlačkov prstov na daktyloskopickej karte alebo FBI karte na Daktyloskopickom oddelení kriminálnej polície SR pri pobytoch dlhších ako 6 mesiacov v krajinách USA, Austrália, Nový Zéland a Juhoafrická republika
 • zabezpečenie súdnych prekladov do anglického (francúzskeho) jazyka
 • nostrifikácie vzdelania získaného mimo Kanady v príslušnej kanadskej inštitúcii
 • poskytnutie komplexných formulárov a ich optimálne vyplňovanie v anglickom jazyku
 • individuálna príprava na interview, vrátane zabezpečenia odvozu
 • zabezpečenie kontaktu s príslušnými profesijnými komorami a asociáciami
 • bezplatné vybavenie Super víz (Super visa) pre rodičov a starých rodičov vysťahovaných osôb