Ako začať

Ako vstúpiť do procesu

Pokiaľ majú záujemci nejaké nejasnosti alebo konkrétne otázky, ktoré sa týkajú Kanady, môžu sa s dôverou obrátiť na nás telefonicky, v prípade menšieho rozsahu otázok aj prostredníctvom e-mailu.

Ak sa fyzicky nenachádzajú na území Slovenskej alebo Českej republiky, tak je možné vybavovať jeho žiadosť korešpondenčnou formou (e-mailom, poštou) alebo telefonicky, pričom sa odporúča, aby si tento záujemca zvolil na území SR alebo ČR svojho zástupcu (rodinný príslušník alebo priateľ), ktorý v jeho mene požiada o niektoré dokumenty (napr. potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z registra trestov, atď.).

 

Každý záujemca o trvalý pobyt v Kanade alebo prácu v Kanade má 3 základné možnosti:

 

1. Vyplniť predbežný formulár

Ak záujemca nevie, či je vhodný kandidát, môže vyplniť predbežný formulár tu. Vyplnením tohto formuláru získame informácie nevyhnutné na zhodotenie vašej  vhodnosti pre zvolený typ pobytu v Kanade. Je dôležité, aby ho vyplnil každý dospelý žiadateľ za seba. Vyplnením formulára sa k ničomu nezaväzujete a toto hodnotenie je bezplatné.

 

2. Priamy vstup do procesu

Záujemca uhradí poplatok za zvolenú službu osobne, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Následne osobne, e-mailom alebo prostredníctvom pošty obdrží od našej firmy všetky informácie ohľadom vysťahovania až po obdržanie immigrant visa. Pri osobnom stretnutí je samozrejme záujemcovi chronologicky detailne vysvetlený postup a zodpovedané všetky jeho otázky.

 

3. Zúčastniť sa úvodnej informatívnej konzultácie

Konzultácia je osobná a musí byť vopred rezervovaná na presnú hodinu a deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. Neskoršie konzultácie sú možné na základe dohody. Na konzultáciu sa odporúča  priniesť si doklady o vzdelaní a praxi záujemcu, eventuálne profesijný životopis. Rozhovor môže byť realizovaný aj prostredníctvom telefónu alebo Skype.

Konzultácia obsahuje: 

  • detailný opis chronológie procesu s fyzickou ukážkou všetkých dôležitých dokumentov, ktoré sprevádzajú proces vysťahovania a odhad  približnej dĺžky procesu vybavovania;
  • detailný výklad získania statusu trvalého pobytu, ukážku všetkých sprievodných dokladov, ktoré je nevyhnutné vybaviť bezprostredne po príchode do Kanady (potvrdený Record of Landing, SIN, Health Card, Canadian Driving Licence, atď.);
  • oboznámenie s manuálmi prípravy na vodičský preukaz a získanie kanadského občianstva;
  • pri manželských pároch je navrhnutý hlavný žiadateľ, t.j. ten z manželov, ktorý má lepšie predpoklady pre vysťahovanie a ktorý bude bodovo hodnotený migračnými úradmi;
  • predbežné bodové hodnotenie záujemcu;
  • pri nevhodnosti záujemcu z hľadiska procesu vysťahovania do Kanady, návrh možných opatrení a zmien, aby žiadateľ v procese uspel;
  • odporučenie vhodnej provincie alebo provincií, resp. mesta v Kanade;
  • vysvetlenie možnosti vybavenia práce po príchode v pôvodnom alebo želanom odbore záujemcu o vysťahovanie, eventuálne pohovoru u potenciálneho kanadského zamestnávateľa;
  • informácie ohľadom možnosti ubytovania (prenájom izby, bytu, domu – zariadený, polozariadený, nezariadený), krátkodobé ubytovanie na niekoľko dní, cenové relácie ubytovania podľa druhu a mesta – lokality;
  • zodpovedanie voľne kladených otázok (jazykové kurzy, zabezpečenie odvozu z letiska, letenky a preprava majetku, pobyty na Slovensku, sponzorovanie príbuzných, hypotekárne úvery, nostrifikácia vzdelania, vstup do profesijných asociácií, predškolské zariadenie pre deti, základné, stredné a vysoké školy, návštevy v USA, podnikanie v Kanade – založenie živnosti, s.r.o., zdravotná starostlivosť, atď.).