Opatrovanie v rodinách

Opatrovanie v rodinách

Kanada ponúka špeciálny program Live-in Caregiver pre záujemcov o prácu v oblasti opatrovania. Ide o opatrovanie malých detí, osôb so zdravotným postihnutím a seniorov.

Pri tomto programe do novembra 2014 opatrovateľ musel bývať spolu s opatrovanou osobou v jednom dome. Preto má aj program v anglickom názve "Live-in". Po tomto dátume však opatrovateľ môže, ale nemusí bývat spolu s opatrovanou osobou. Výhodou programu je, že po dvoch odpracovaných rokoch opatrovateľ získa možnosť požiadať o trvalý pobyt v Kanade. Musí zvládnuť jazykový test a musí mať aspoň ročné pomaturitné vzdelanie. Takto získa neobmedzené povolenie žiť a pracovať v Kanade. Teda môže pokračovať v opatrovaní, alebo robiť čokoľvek iné.

Podmienky, ktoré musí spĺňať opatrovateľ:

  • mať dohodnutú rodinu, kde bude pracovať
  • mať čistý register trestov
  • mať platenú prax v opatrovaní v dĺžke aspoň 12 mesiacov, ktorú získal v období posledných troch rokov (z toho pre jedného zamestnávateľa musel pracovať minimálne 6 mesiacov), alebo zodpovedajúce vzdelanie (kurz), ktorého dĺžka bola minimálne 6-mesiacov
  • úplné stredoškolské vzdelanie
  • dobrú znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (napr.: schopnosť privolať pomoc)