Kvalifikovaní pracovníci

Kvalifikovaní pracovníci - Skilled workers

Je jednoznačne jedna z najsilnejších kategórií, cez ktorú žiadatelia z celého sveta emigrujú do Kanady. Z celkového ročného počtu 310.000 nový emigrantov je až cca 70.000 osôb je z tejto kategórie. Celková dĺžka vybavovania sa pohybuje približne v rozmedzí 6 - 12 mesiacov.

Podmienky:

  • čistý register trestov;
  • vek viac ako 18 rokov;
  • minimálne ročná súvislá kvalifikovaná prax (1,560 odpracovaných hodín / 30 hodín týždenne) alebo ekvivaletná prax na čiastočný úväzok (napríklad 15 hodín týždenne počas 24 mesiacov = 1 rok plnohodnotnej praxe) v období posledných 10 rokov;
  • znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka na požadovanej úrovni (ako doklad o znalosti jazyka sa akceptuje iba výsledok jazykového testu IELTS alebo TEF), musíte dosiahnuť minimálne výsledok podľa kanadského bodovania Canadian Language Benchmark (CLB) 7 (pri IELTS teste výsledok 6.0) v každej časti testu (písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie). Výsledok testu nesmie byť starší ako 2 roky v deň podania žiadosti o trvalý pobyt;
  • získať v rámci hodnotiaceho procesu minimálne 67 bodov zo 100 bodov.

 

Ste vhodný pre tento program?

 Vyskúšajte si bodovací systém.

Najskôr si vyberte, ktorý je Váš prvý jazyk

alebo


Prvý úradný jazyk - Angličtina

Maximum 24 bodov
TEF

Zadajte výsledok jazykového testu IELTS, pre každú časť testu zvlášť


Druhý úradný jazyk - Francúzština

Maximum 4 body

Dosiahli ste vo francúzskom jazykovom teste TEF minimálne nasledujúce výsledky (vo všetkých častiach testu): Počúvanie 180, Čítanie 150, Písanie 225, Rozprávanie 225

Vek:

Maximum 12 bodov

Počet rokov kvalifikovanej praxe:

Maximum 15 bodov

Vzdelanie:

Maximum 25 bodov

Schválená pracovná ponuka z Kanady:

Možnosť získať 10 bodov

Mám schválenú ponuku práce

Prispôsobivosť:

Maximum 10 bodov

Prechádzajúca práca v Kanade (minimálne jeden rok) - Hlavný žiadateľ

Predchádzajúce štúdium v Kanade (minimálne dva akademické roky) - Hlavný žiadateľ

Predchádzajúca práca v Kanade (minimálne jeden rok) - sprevádzajúci partner

Schválená pracovná ponuka z Kanady

Príbuzný v Kanade (18-ročný alebo starší)

Znalosť jazyka sprevádzajúceho partnera:
IELTS Počúvanie 4.5 + Čítanie 3.5 + Písanie 4.0 + Rozprávanie 4.0 ALEBO
TEF Rozprávanie 181 + Počúvanie 145 + Čítanie 121 + Písanie 181

Prvý úradný jazyk - Francúzština

Maximum 24 bodov
 

Zadajte výsledok jazykového testu TEF, pre každú časť testu zvlášť


Druhý úradný jazyk - Angličtina

Maximum 4 body

Dosiahli ste v anglickom jazykovom teste IELTS minimálne nasledujúce výsledky (vo všetkých častiach testu): Počúvanie 5.0, Čítanie 4.0, Písanie 5.0, Rozprávanie 5.0

Vek:

Maximum 12 bodov

Počet rokov kvalifikovanej praxe:

Maximum 15 bodov

Vzdelanie:

Maximum 25 bodov


Schválená pracovná ponuka z Kanady:

Možnosť získať 10 bodov

Mám schválenú ponuku práce

Prispôsobivosť:

Maximum 10 bodov

Prechádzajúca práca v Kanade (minimálne jeden rok) - Hlavný žiadateľ

Predchádzajúce štúdium v Kanade (minimálne dva akademické roky) - Hlavný žiadateľ

Predchádzajúca práca v Kanade (minimálne jeden rok) - sprevádzajúci partner

Schválená pracovná ponuka z Kanady

Príbuzný v Kanade (18-ročný alebo starší)

Relative in Canada (18 years or over)
Znalosť jazyka sprevádzajúceho partnera:
IELTS Počúvanie 4.5 + Čítanie 3.5 + Písanie 4.0 + Rozprávanie 4.0 ALEBO
TEF Rozprávanie 181 + Počúvanie 145 + Čítanie 121 + Písanie 181