Program pre remeselné profesie

Program pre remeselné profesie - Skilled Trades Program

Program emigrácie do Kanady vhodný pre remeselné profesie.

Medzi vhodné profesie patria: elektrikári, stolári, strojníci, operátori ťažkých mechanizmov, zvárači, inštalatéri, leteckí mechanici, žeriavnici, baníci, živnostníci v stavebníctve a pod.
 

Podmienky programu:

  • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) aspoň na minimálnej požadovanej úrovni:
    • pre anglický jazyk výsledok testu IELTS - Rozprávanie 5.0, počúvanie 5.0, písanie 4.0, čítanie 3.5
    • pre francúzsky jazyk výsledok testu TEF - Rozprávanie 226, počúvanie 181, písanie 181, čítanie 121;
  • mať minimálne dvojročnú platenú prax v odbore v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti, pričom za plnohodnotnú prax sa považuje, ak žiadateľ pracoval minimálne 30 hodín týždenne;
  • mať schválenú pracovnú ponuku v Kanade alebo certifikát o vzdelaní získaný v Kanade (nevyžaduje sa mať kompletné vzdelanie získané v Kanade, postačuje aj krátky kurz a následne úspešne zvládnutá skúška).