Čo tým získam

Čo tým získam

 • voľný pohyb po celom území Kanady bez ohľadu na to, o akú provinciu som pôvodne žiadal
 • neobmedzenú možnosť pracovať vo svojom odbore, mimo odboru, študovať alebo podnikať v ľubovoľnej sfére
 • pre deti bezplatné vzdelanie na štátnej alebo cirkevnej základnej a strednej škole
 • v niektorých provinciách po roku pobytu získať 15.000 až 18.000 dolárov ako nenávratnú pôžičku na rekvalifikáciu, resp. doplnenie svojho vzdelania
 • možnosť nárokovať si na študentskú pôžičku v prípade štúdia na vysokej škole
 • právo byť poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni a mať nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť
 • nárok poberať rodinné prídavky vo výške 240 až 280 dolárov mesačne na každé dieťa vo veku do 18 rokov
 • nárok bezplatne navštevovať špeciálne jazykové kurzy (denné, večerné a víkendové) v rozsahu viac ako 1000 hodín, v hodnote 5.500 dolárov
 • možnosť po troch rokoch pobytu získať kanadské občianstvo, pričom je možné ponechať si aj pôvodné slovenské, t.j. možnosť dvojitého občianstva
 • po 1. roku pobytu možnosť sponzorovať svojich priamych príbuzných, t.j. možnosť získať aj pre nich trvalý pobyt v Kanade
 • automatické získanie kanadského občianstva pre každé dieťa narodené v Kanade
 • bezplatný pôrod v kanadskej nemocnici
 • 3-ročný bezcolný vývoz majetku do Kanady